joi, 29 ianuarie 2009

Presa botoşăneană, după al doilea război mondial

* În 1983, Ziarul „Clopotul” îşi serba semicentenarul, prilej cu care edita o consistentă invitaţie – program *
Păstrată până în zilele noastre în Biblioteca Filialei nevăzătorilor Botoşani, tipăritura este o mină de aur pentru cei interesaţi de trecut. Ea conţine extrase cât se poate de sugestive despre evoluţia botoşănenilor pe aceste meleaguri, fiind punctate şi numeroase repere din economie:
* Guvernul se cramponează la (de) putere cu toate că poporul nu-l vrea, cu toate că sute de mii de cetăţeni din întreaga ţară au ieşit pe străzi şi au manifestat pentru un guvern al Frontului Naţional Democratic. Căci numai un guvern al F.N.D. poate să-şi asume răspunderea guvernării. Actualul guvern e impopular, neputincios şi orb. Pentru aceasta trebuie să plece. Jos guvernul! (Clopotul, 29 octombrie 1944);
* Porunca timpurilor noi rămâne: „Pământul să fie al celor care-l muncesc” Drepturile însă nu se dăruiesc prin deciziuni de sus, ci se cuceresc prin luptă. La luptă unită pentru reforma agrară, credite ieftine pe termen lung şi inventar agricol (7 ianuarie 1945);
* Noi, plugarii judeţului Botoşani... am hotărât să înfăptuim imediat exproprierea moşiilor boierilor, criminalilor de război, a celor fugiţi cu hitleriştii şi a moşiilor de peste 50 de ha şi împroprietărirea cu acest pământ a celor fără pământ sau cu pământ puţin. Cerem generalului Rădescu să plece din fruntea guvernului şi să lase locul unui guvern al poporului...(Din Moţiunea Adunării „Frontului Plugarilor” din judeţul Botoşani, Clopotul, 23 februarie 1945);
* Pentru ameliorarea utilajului agricol din regiunea Botoşani – Dorohoi – Baia, a luat fiinţă un centru mecanic special la Botoşani, deservind staţiunile de maşini Botoşani, Dorohoi, Săveni şi Paşcani, cu un total de peste 100 de tractoare şi diverse alte maşini agricole (1 noiembrie 1948);
* Deasupra primilor stâlpi ridicaţi pe şantierul de construcţie al fabricii „Moldova” fâlfâie Drapelul roşu al construcţiei (13 iunie 1949);
* Pe un drum nou, spre o viaţă mai bună, au păşit 36 familii de ţărani săraci şi mijlocaşi din comuna Roma, care şi-au unit pământul în gospodăria colectivă „Ilie Pintilie” (5 septembrie 1949);
* În oraşul Botoşani a fost înfiinţat, pe data de 1 Mai, teatrul de păpuşi „Cravata roşie” (5 iunie 1953);
* La 1 septembrie 1953, printr-o decizie a Comitetului pentru artă de pe lângă Consiliul de miniştri al RPR, a fost înfiinţată Filarmonica de stat din Botoşani. Încadrată cu peste 40 de artişti, filarmonica va aduce o contribuţie activă la lupta de culturalizare a maselor (1 octombrie 1953);
* Nu cu mulţi ani în urmă, ruinele bătrânului teatru „Mihai Eminescu” deveniseră o privelişte obişnuită... Efortul susţinut al constructorilor a început să se concretizeze. În vara anului ce a trecut, ei ne-au oferit în dar grădina de vară a acestui teatru. În toamna acestui an, botoşănenii se vor putea bucura de existenţa unui teatru frumos ce va stârni, cu siguranţă, multă admiraţie (5 februarie, 1958);
* În noaptea de 5 spre 6 septembrie a.c., constructorii fabricii de zahăr „Siretul” de la Bucecea au trăit un eveniment deosebit: primele cantităţi de sfeclă de zahăr au părăsit silozul, fiind îndreptate spre hala de fabricaţie. Construcţia fabricii, montarea şi rodarea utilajului s-au terminat înainte de termen (10 septembrie 1960);
* În afară de comuna Roma, unde toţi ţăranii muncitori întovărăşiţi au intrat în gospodării colective încă de anul trecut, în ultimul timp s-a încheiat procesul de colectivizare a agriculturii în comunele Leorda, Bucecea, Româneşti, Santa Mare, Ringhileşti, Ştefăneşti, Albeşti (18 noiembrie 1961);
* Comitetul raional de partid Botoşani şi Comitetul executiv al sfatului popular raional raportează cu bucurie că în raionul Botoşani sarcina trasată de cel de-al III-lea Congres al PMR privind colectivizarea agriculturii a fost înfăptuită cu succes. În prezent, cele 86 gospodării colective unesc 44.620 familii care lucrează laolaltă 115.800 hectare teren (14 martie 1962);
* 22 mai 1966. Vizita tovarăşului Nicolae Ceauşescu în raionul Botoşani. La Ipoteşti, locul de unde s-a ridicat Luceafărul poeziei româneşti, tovarăşul Nicolae Ceaşescu spunea: „Prin hotărârile adoptate de cel de-al IX-lea Congres al PCR, România de azi are un viitor mare, clădit de întregul popor român, care se înalţă ca şi Luceafărul lui Eminescu”;
* Între 16 – 27 ianuarie începe plata pensiilor ţăranilor cooperatori şi a celor care şi-au pierdut capacitatea de muncă. Se împlineşte astfel, prin grija statului nostru socialist, dorinţa firească a numeroase generaţii de ţărani ca, prin munca lor, să-şi asigure la bătrâneţe mijloace de existenţă, un trai lipsit de griji (14 ianuarie 1967);
* ...Recent s-a aprobat construirea întreprinderii de utilaje şi piese de schimb pentru industria uşoară, care va spori considerabil potenţialul economic industrial al municipiului (15 august 1970);
* La 10 iulie 1972 constructorii de reţele electrice Botoşani terminau racordarea satului Zlătunoaia. Era a 305 – a localitate rurală electrificată, era ultima. Astfel, ne înscriam pe lista judeţelor total electrificate. În ierarhie, avem înainte numai 10 judeţe (8 noiembrie 1974);
* La poarta dinspre Dorohoi a municipiului se înalţă o fabrică. Premiera va avea loc la anul, dar numele ei sună deja familiar pentru botoşăneni: Electrocontact. Numai aici, în această unitate, se va realiza o producţie industrială egală cu întreaga producţie de acum a judeţului (25 octombrie 1974);
* Cu fapte vrednice de laudă întâmpină apropiatul Congres al partidului lucrătorii din unităţile Trustului judeţean IAS, care raportează obţinerea celei mai bune recolte de cartofi din ultimii ani. Pe ansamblul Trustului s-a obţinut o producţie medie de 34.147 kg de cartofi la hectar (1 noiembrie 1974);
* Cu două luni şi jumătate în avans a intrat în producţie fabrica de lapte praf (21 februarie 1975);
* Prin Decret Prezidenţial au fost conferite titlul de Erou al Muncii Socialiste: I.A.S. Leorda pentru obţinerea unei producţii de 45.340 kg cartofi la hectar; C.A.P. Vf. Câmpului pentru o producţie medie la hectar de 36.000 kg cartofi, 40.000 kg sfeclă de zahăr, 3.200 litri de lapte de la fiecare vacă; C.A.P. Bucecea pentru obţinerea unei producţii medii la hectar de 4.000 kg grâu, 10.000 kg porumb ştiuleţi, depăşirea planului la sfecla de zahăr cu 17.000 kg/ha, precum şi 4.000 litri lapte de la fiecare vacă furajată (18 aprilie 1975);
* Pe tânăra platformă industrială a municipiului s-a ivit un nou punct de mare interes: a început construcţia întreprinderii de şuruburi (4 aprilie 1975);
* O acţiune politică de bază în campania electorală: realizarea cincinalului în patru ani şi jumătate. Avem până acum un avans de patru luni şi jumătate (31 iunie 1975);
* O nouă iniţiativă în agricultura judeţului: Acţiunea 4. De ce 4? 4.000 kg grâu * 4.000 kg porumb * 40.000 kg cartofi * 40.000 kg sfeclă în medie la ha, atât îşi propun să realizeze, în anul acesta, cooperatorii şi mecanizatorii din Cristineşti, şi-i cheamă la întrecere şi pe alţii (21 aprilie 1978);
* La 5 noiembrie a fost inaugurat nodul hidrotehnic Stânca Costeşti pe râul Prut, construit de ţara noastră împreună cu Uniunea Sovietică. Lacul de acumulare, în lungime de 70 km, are o capacitate maximă de 1,4 miliarde mc apă şi va permite irigarea a câte 70.000 ha de fiecare parte. Hidrocentrala pusă în funcţiune aici va produce circa 130 milioane kw/h (10 noiembrie 1978);
* Zilele acestea, economia judeţului nostru a înregistrat un eveniment deosebit: s-au produs primii metri de ţesături tip in într-o unitate nouă – Integrata de pe platforma industrială a municipiului (8 decembrie 1978);
* Pe un teren unde altădată nu era nimic, la Dorohoi s-a construit un frumos cartier de locuinţe: cartierul Plevnei (4 mai 1979);
* Un eveniment marcant la Botoşani: inaugurarea spitalului judeţean cu 700 de paturi cuplat cu dispensar policlinică (25 ianuarie 1980);
* La Flămânzi, primii locatari s-au mutat în noile blocuri (30 aprilie 1980);
* Abatorul de la Răchiţi, etapa I, produce. Unul dintre cele mai moderne obiective de acest gen din ţară, abatorul are o capacitate de prelucrare de 27.500 tone carne şi grăsime anual (15 august 1980);
* Au intrat în probe tehnologice primele capacităţi de producţie la IMUGDP Dorohoi (3 octombrie 1980)
* A fost pusă în funcţiune la întreprinderea Melana Botoşani ultima capacitate de producţie (26 decembrie 1980);
* La Casa Tineretului din Botoşani s-a desfăşurat ediţia jubiliară – a zecea – a concursului interjudeţean de recitări din poeziile lui Mihai Eminescu „Eminesciana ’81” (19 iunie 1981);

Niciun comentariu: